Báo Nông Nghiệp: Nuôi trùn quế lãi “khủng”

Anh Vinh từ bỏ công việc mức lương hàng chục triệu đồng ở TP.HCM để về quê  khởi nghiệp nuôi trùn quế.