Báo Thanh Niên: “8X nuôi trùn quế doanh thu hơn 3 tỉ đồng/tháng”

Trại Trùn Quế Sóc Trăng - Trang Trại Sạch - tratrasa.vn