THTG: Mô hình nuôi trùn quế và nuôi cá sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao

Anh Dương Minh Luân P. Chủ tịch Hội nông dân