THVL: Khi kỹ sư công nghệ thông tin…nuôi trùn quế

Nguyễn Công Vinh trả lời phỏng vấn